De Jager & De Jager Incorporated-Home-De Jager & De Jager Incorporated

De Jager & De Jager Incorporated-Home-De Jager & De Jager Incorporated

De Jager en De Jager Ingelyf

Afrikaans | English
Meer oor ons
De Jager en De Jager is 'n professionele rekenmeesterspraktyk en bedien 'n breë kliëntebasis met rekenkundige-, belasting- en konsultasiedienste.
Ons dienste
Rekenmeesters;
Rekeningkundige beamptes;
Belasting- en BTW konsultante;
Testamente, boedelbereddering en trusts;
Sekretariële dienste;
Adviseurs;
IT oplossings