Team-De Jager & De Jager Incorporated

De Jager en De Jager Ingelyf

Afrikaans | English

Span

Ontmoet die De Jager & De Jager span
Die gefokusde en talentvolle span by De Jager en De Jager ondersteun hul kliënte op professionele wyse, soos dit 'n trotse besigheidsvennoot betaam.
Pieter_Bez
Pieter Bezuidenhout
Pieter het nagenoeg 15 jaar ondervinding in senior en finansiële bestuursrolle, en bring ook 'n verdere 15 jaar deur as Hoof Finansiële Beampte aan groot genoteerde versekeringsmaatskappye. As Besturende Direkteur van De Jager en De Jager, lei hy ook die Algemene- en Belastingpraktyk.
pic_coming_soon
Fatima Monga
Fatima staan aan die hoof van die Belastingpraktyk, en konsulteer ook in forensiese sake.
pic_coming_soon
Caronien Pieterse
Caronien dra die verantwoordelikheid vir Interne Oudit en forensiese sake in die praktyk se Konsultdienste, en konsulteer ook met opdragte in Risiko, Bestuurskunde en Voldoening (Governance, Risk and Compliance).
Ricolette
Ricolette du Plessis
Ricolette handhaaf orde met administratiewe en sekretariële sake vir die kantoor en kliënte, en staan in as persoonlike assistent vir die besturende direkteur.

Carol
Carol Smith
Carol staan aan die hoof van die rekeningkundige praktyk.
Elise
Elise Meiring
As opgeleide boekhouer vervul Elise die rol van rekenmeester in die rekeningkundige praktyk. Sy het wye blootstelling en handhaaf gesonde rekeningkundige beginsels met die vaslegging van grootboektransaksies, joernaalinskrywings, fakturering en ontvangste en bankstaatrekonsiliasies, alles met die gebruik van bekende sagteware.
Berverly
Beverly Terblanche
Beverly is 'n junior rekenmeester in die praktyk. As grondslag vir die samestelling van finansiële state wat voldoen aan standaardpraktyke, doen sy die vaslegging van grootboektransaksies en joernaalinskrywings, betaalstate, en die rekonsiliasie van rekeninge. Sy staan ook kliënte by met die indien van WVF en SDL-heffings, CIPC skakeling, belastingopgawes en e-filing, en die voltooi van IRP5 sertifikate. Beverly maak gebruik van relevante rekenkundige pakkette en aanlyn fasiliteite.
Martelize
Martelize van den Heever
Martelize is administratiewe assistent en ondersteun die kantoor met datavaslegging, voorbereiding van dokumente, en die vestiging en handhawing van effektiewe liassering.